GEOLAB s.r.o., laboratórium analýzy vôd a zemín je v zozname laboratórií oprávnených na vykonávanie rozborov všetkých typov vôd, vydané MŽP SR.

Analýza vzoriek

Odber vzoriek

Poradenstvo

Spoločnosť GEOLAB s.r.o. je akreditovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS, Reg. No. 290/S-237).

Prečo nás potrebujete?
Vykonávame:

  • Fyzikálno-chemické a špeciálne analýzy vody pitnej, podzemnej, povrchovej a odpadovej
  • Rozbor zemín (vybrané špeciálne analýzy)
  • Odbery všetkých typov vôd
  • Poradenstvo a konzultácie v oblasti kvality vôd a ochrany životného prostredia